Niets lijkt de realisatie van zeven tiny houses in Oud-Beijerland in de weg te kunnen staan. De gemeente Hoeksche Waard heeft initiatiefnemer Niels van der Jagt laten weten dat het bestemmingsplan en de vergunning rond zijn. ,,Het was nu of nooit.’’

Na een periode van bijna vier jaar van plannenmakerij, locatiebepaling en bezwaarprocedures brandt het groene licht eindelijk fel voor de bouw van de tiny houses op de Zuiderrotonde in de nabijheid van Sportpark De Kikkershoek in Oud-Beijerland. ,,Nadat het goede nieuws van de gemeente ons bereikt had, hebben de andere toekomstige bewoners van de tiny houses en ik een dansje van vreugde gemaakt’’, reageert Niels van der Jagt, die vanaf het eerste moment bij het plan om minihuisjes in Oud-Beijerland te realiseren betrokken is geweest.

Tijdspad
Wanneer de tiny houses er daadwerkelijk zullen staan, is nog onduidelijk. Maar het eindstadium van het project van de lange adem lijkt bereikt. ,,We kunnen nu eindelijk verder met de planning’’, geeft de opgeluchte initiatiefnemer aan. ,,Als het aan ons ligt, dan zijn de huisjes nog voor het einde van dit jaar gerealiseerd. Al durven we er op dit moment nog geen tijdspad aan te hangen, we hebben nu in elk geval de zekerheid dat alle hobbels die er de afgelopen jaren waren nu overwonnen zijn.’’

Van der Jagt zette zich de afgelopen jaren hartstochtelijk in voor de beschikbaarheid van bijzondere, compacte huisjes voor woningzoekenden in de Hoeksche Waard. ,,Het heeft veel moeite gekost. Destijds is het plan ingediend bij de toenmalige gemeente Oud-Beijerland, nog voor de samensmelting tot één gemeente Hoeksche Waard. Hoewel de medewerking van de gemeente Oud-Beijerland en daarna ook de gemeente Hoeksche Waard altijd groot is geweest, heeft het doorlopen van de verschillende procedures en het vinden van een geschikte locatie veel tijd gevergd. Nee, ik heb nooit gewanhoopt en overwogen om het bijltje erbij neer te gooien. Voor de Hoeksche Waard was dit ook een heel nieuw plan. Daar moesten mensen ook aan wennen. Maar het was inmiddels wel nu of nooit.’’

Stroomversnelling
In eerste instantie was voor de tiny houses een plek aan de Zinkweg gevonden. Een geweldige plek, in de buurt van een bushalte en andere voorzieningen. De omwonenden bleken echter niet gecharmeerd van de komst van de zeven minihuisjes. In 2018 kwam vervolgens het eilandje tussen de Langeweg, N217 en de Groeneweg aan de zuidrand van Oud-Beijerland in beeld. ,,Wethouder Piet van Leenen, die eerst in de gemeente Oud-Beijerland actief is geweest en nu portefeuillehouder volkhuisvesting en woningbouw in de Hoeksche Waard is, is het project altijd blijven steunen. Helaas hebben we door het zoeken naar een geschikte locatie veel tijd verloren. Maar de afgelopen maanden is het in een stroomversnelling geraakt. De Hoeksche Waardse gemeenteraad heeft zich onlangs nogmaals over het plan gebogen en alle bezwaren zijn van tafel.’’

Ook in Heinenoord, bij het plan Tienvoet, komen tiny houses. Van Leenen noemde de komst van tiny houses in Oud-Beijerland ooit een ‘voorbeeldproject’. En wat Van der Jagt betreft is zijn strijd voor meer minihuisjes nog niet voorbij. ,,Het zoeken naar geschikte locaties of de beschikbaarheid van ruimte zal absoluut een lastig punt zijn en blijven, maar we bewijzen in Oud-Beijerland dat het kan. En er is ontzettend veel vraag naar de tiny houses. Inmiddels heb ik een wachtlijst met zo’n 25 mensen die geïnteresseerd zijn in een compacte woning van vijftig vierkante meter. Dus ik hoop echt dat dit project navolging zal krijgen.’’

Bron: AD.nl